Våga finska

Svenska språkets ställning i Finland uppmärksammas ofta. Betydligt mer sällan talas det om finska språkets motsvarande situation i Sverige, trots att Sverigefinnar är den överlägset största minoriteten i vårt land.

Nu har Sveriges radio startat kampanjen Våga finska, som blivit mycket uppmärksammad. Svenskar med finska som modersmål uppmanas att skicka in sina egna språkberättelser, vilka har vällt in. Dagens P1 morgon tog upp fenomenet.

Lider Finlandsbloggen av selektiv varseblivning, eller börjar faktiskt den finländska faktorn att få en högre prioritet i svensk media och även allmänt i samhället?

Det vore spännande att höra om svensktalande i Finland och finsktalande i Sverige i samma reportage eller program, för att åskådliggöra parallellerna. Eller hur?

Finland är svenskt – nu i SVT

Finlandsbloggen har tidigare skrivit om den uppmärksammade TV-serien ”Finland är svenskt”, som inte togs väl emot av alla tittare i Finland.

Nu sänds TV-serien äntligen i SVT – nu med svensk text.

Ett program på det omvända temat – Sverige är finskt – står fortfarande på Finlandsbloggens önskelista. De månghundraåriga banden gick ju åt båda hållen.

Genklang i Finland

Sensommaren har gått över i höst och den nyfikne kan här ta del av en artikel i Hufvudstadsbladet, som berättar om Nya Sverige-jubileet på europeiska kulturarvsdagen – en dag där sommarvädret gjorde återbesök.

Firandet kunde genomföras tack var ett gott samarbete mellan Sjöfartsmuseet, Park- och naturförvaltningen i Göteborg, Gamla Majpojkars Förbund, Åboföreningen i Göteborg samt Kulturminnesföreningen Gathenhielm.

GP-journalisten Britt-Marie Mattsson talade om arbetet med boken ”Nya Sverige – drömmen om ett imperium”, som hennes far Algot Matsson publicerade inför 350-årsjubileet 1988. Själv var hon behjälplig med research och berättade om minnesvärda möten i USA med stolta ättlingar till 1600-talskolonisterna.

Finlands honorära generalkonsul, Heli van der Valk, jämförde 1600-talets finska kolonister i Nya Sverige med dem som sökte sig från Finland till Sverige under efterkrigstiden. Den röda tråden var att just finländare anlitades för de kanske svåraste och tyngsta uppdragen. Tacket uteblev inte sällan, då som nu.

Finlands generalkonsul Heli vander Valk avtackades av Sjöfartsmuseet med bok och flytvästklädd teddybjörn.

 

En tankeväckande betraktelse, som tillsammans med militärhistorisk inramning och salut från Gustav II Adolfs fotfänika skapade ett mycket värdigt arrangemang. Programmet fortsatte inomhus, med guidningar och föredrag på både svenska och finska.