Åboföreningens årsmöte: alla talar svenska

Om ni inte redan har läst det i Åbo Underrättelser (Finlands äldsta dagstidning), så blev prof. Anders Jarlert omvald som ordförande i Åboföreningen i Göteborg i samband med årsmötet den 14 april.

Carl-Bertil Tauler från Åbo nyvaldes till styrelsen och är nu Åboföreningens sekreterare. I anslutning till mötet gav han också en ögonblicksbild av situationen för svenska språket i Finland. Den historieintresserade kan för övrigt läsa här om finska språkets ställning i Sverige under riksgemenskapens tid.

Carl-Bertil Tauler gav en uppdatering om svenska språkets ställning i Finland.

En intressant referenspunkt är svenskarnas ointresse för att lära sig tyska. Tyskland är ett nära grannland, den enskilt viktigaste handelspartnern för Sverige och det är inte svårt att inse fördelarna med att kunna tyska.

Även historiskt har tyska varit oerhört viktig för Sverige; under århundraden var tyska det primära handelsspråket och svenska språket innehåller mängder av tyska låneord. Göteborgs stadsprivilegier är skrivna på tyska (inte svenska!) och Sverige hade länge en tysktalande andel av befolkningen.

Genom att behärska tyska kan man också ta del av en kultur som omfattar mer än hundra miljoner människor. Oaktat alla dessa faktorer sjunker ändå intresset stadigt bland svenskarna för att lära sig tyska.

Orsaken kanske stavas globalisering – spanska och kinesiska är på uppgång bland skoleleverna, trots större avstånd och att vi inte har någon gemensam historia.

Auf wiedersehen.