Premiär för Finlandsbloggen!

Finland, som under sex århundraden utgjorde Sveriges östra rikshalva, är för många svenskar nästan ett okänt land. Denna beklämmande okunskap måste vi ändra på, i synnerhet som Finland – vår granne – är världens enda land där svenska är officiellt språk.

Men Sverige då? Nja, i Sverige är svenska sedan 2009 landets huvudspråk, officiellt språk är det endast i internationella sammanhang – vad det nu skall vara bra för. Man behöver nog vara svensk för att riktigt förstå den svenska språklagen… Nästa djärva steg verkar vara att riksdagen skall fastställa Du gamla, du fria som Sveriges officiella nationalsång, även om den fungerat som sådan sedan 1866. Liknande motioner har tidigare avslagits.

Genom den svenska språklagen fick emellertid också finska språket äntligen en framskjuten ställning i Sverige. Men Finland är fortsatt världens enda land där svenska språket är grundlagsskyddat som officiellt språk.

Välkommen till Finlandsbloggen!