Isaac Béens plats

"Livet går vidare", verk skänkt till Isaac Béen efter andra världskriget

På ett äldreboende i Krokslätt, Göteborg, hänger denna tavla, med namnet ”Livet går vidare”. Verket skänktes 1948 till prästmannen Isaac Béen, som under kriget hade lett insamlingar till Finland.

Kvinnan på bilden har blicken fäst mot framtiden och ett barn i armarna, en tydlig symbolik om att Finland nu skulle lämna en besvärlig tid bakom sig.

Förutom stödet till Finland tog Isaac Béen också initiativ till Stadsmissionen i Göteborg, han såg den nöd som också fanns på hemmaplan. 1992 fick han en grönyta uppkallad efter sig, mitt emot Stadsmissionens hus i Stigbergsliden.

Någon skylt kom emellertid aldrig upp och Åboföreningen har därför gjort gemensam sak med Stadsmissionens vänförening samt Kulturminnesföreningen Gathenhielm och anskaffat en blå gatuskylt med texten ”Isaac Béens Plats”. Long overdue, som det heter på engelska.

Invigning sker den 22 april kl 16.00 – 22 år efter namnsättningen, reportage kommer.

Glad påsk så länge.