Nya Sverige/Nya Finland

Igår (11 november) gästades Göteborg av prof. Olavi Koivukangas, expert på finländsk migration. Han höll föredrag för Åboföreningen om emigrationen från Finland under 1600-talet, där destinationen var kolonin Nya Sverige i Nordamerika. Det var bosättare från Sverige och Finland som utgjorde den första permanenta europeiska bosättningen i Delawaredalen, sannolikt utgjordes befolkningen av fler finländare än svenskar.

”Skogsfinnarna” var synnerligen lämpade för livet i den Nya Världen, men sin särskilda vana av svedjebruk. Jämför gärna med holländarna, som var handelsmän eller jordbrukare från öppna landskap, de hade svårt att överleva i det vilda Amerika.

Den svenskfinska kolonisationen fick ett intressant efterspel. Bosättaren Martti Marttinen blev anfader till John Morton (efternamnet anpassades), som 1776 skrev under USA:s självständighetsförklaring, där de 13 amerikanska kolonierna gjorde sig fria från Storbritannien. John Mortons röst blev faktiskt tungan på vågen, hade han fattat ett annat beslut, så hade världens historia kanske sett helt annorlunda ut.

2013 firar vi 375-årsminnet av den gamla kolonin, de två fartygen Calmare Nyckel och Fogel Grip avreste från Majorna i Göteborg 1637 och nådde fram till Amerika 1638. Det finns planer på att uppmärksamma detta på olika sätt, Finlandsbloggen skall be att få återkomma i ärendet!

Professor Olavi Koivukangas med Nya Sverige-guvernören Johan Printz i bakgrunden