Till topps!

Finlandsbloggen har tidigare berättat om det storslagna förslaget om att ge Finland ett fjäll i hundraårsgåva nästa år. Nu har presenten kommit ett steg närmre förverkligande, Dagens Industri skriver om att den nordnorska kommunen Kåfjord har lämnat in ett officiellt förslag till regeringen om att justera den norsk-finska gränsen 40 meter så att berget Haldes topp framgent kan ligga inom Finlands gränser!

Ryssland får gärna kontra med Karelen.

Social Progress Index (SPI)

Ett nytt globalt välfärdsmått har introducerats, ”Social Progress Index”, som väger samman faktorer som bostäder, miljö, hälsa, säkerhet, tillgång till Internet och hur inkluderande och tolerant ett samhälle är. En viktig aspekt är också hur möjligheterna till högre utbildning ser ut.

Jemen hamnar i bottenskiktet. Vilket land ligger på första plats? Lär artikeln i the Economist för att se rankingen, Finlandsbloggen lämnar inga ledtrådar…