Göteborg 400 år 2023: blåvit månad 6 november – 6 december

Som en del av Göteborgs 400-årsjubileum 2023 arrangeras en ”blåvit månad” med fokus på Finland! Staden och grannlandet har ju färgerna gemensamt och den blåvita månaden är ett samarbete mellan en rad olika aktörer. Komplett kalendarium nedan!

Måndag 6 november kl 1030 och 1300 – visning av Börsen på svenska och finska.
Gustav II Adolf grundade inte bara Göteborg, Alingsås och Borås på 1600-talet, utan även Tornio, Nystad, Karleby och Nykarleby. Sverige och Finland var samma rike under 600 år och datumet 6 november kallas för ”svenska dagen” i Finland. Det är också flaggdag i båda länderna. I Göteborgsområdet bor ca 100 000 personer med finländsk bakgrund och denna dag erbjuder Stadsledningskontoret visning av stadens vackra representationslokaler på såväl svenska som finska. Turen avslutas med kaffe och Gustav Adolfs-bakelser.
Obligatorisk anmälan till stadsledningskontoret.
Klicka här för anmälan till finskspråkig visning kl 1030
Klicka här för anmälan till svenskspråkig visning kl 1030.
Klicka här för anmälan till finskspråkig visning kl 1300.
Klicka här för anmälan till svenskspråkig visning kl 1300.
Pris: 50 kr/person, betalas via Swish på plats. Max 35 personer per visning.


Fredag 10 november kl 1200 – invigning av tavla i privat miljö (särskilt inbjudna)
Finlands konsul i Göteborg 1936-1942 var William Gibson Kjellberg. Han tog initiativ till insamlingar till förmån för det krigsdrabbade Finland, men hjälpte också brittiska intressen att bryta tyskarnas blockad och leverera svenska kullager till Storbritannien.
Formellt var Storbritannien i krig med Finland, och William Gibson Kjellberg kunde därför inte kvarstå som konsul. Men efter kriget blev han ånyo Finlands diplomat i Göteborg – nu med generalkonsuls rang. En dubbelhjälpare med integritet får nu sitt porträtt avtäckt!


Fredag 10 november kl 1400 – stadsvandring: Finland 100 år som nordiskt land
Med start vid Poseidon leder Pether Ribbefors en stadsvandring som uppmärksammar det moderna och historiska Finland. År 1923 närvarade Helsingfors Gymnastikklubb med en trupp vid den nordiska gymnastikfesten inom ramen för ”Sveriges Idrottsspel” under den stora Göteborgsutställningen. Här gjorde Finland idrottsdebut som nordiskt land för hundra år sedan! Vi får bland annat höra om Finlands blåvita flagga (komponerad i Marstrand), finska konsuler i Göteborg, den svensk-finska bosättningen Nya Sverige i Amerika och landsförvisade finnar i Västindien.
Start vid Götaplatsen. Anmälan till info@finlandsbloggen.se. Pris: 40 kr via Swish.


Tisdag 14 november kl 1200 – Isaac Beén och Finlandshjälpen, föredrag och musik.
I samband med Sovjetunionens krig mot Finland under andra världskriget ledde kyrkoherde Isaac Béen hjälpinsamlingar i Göteborg. Tio ambulanser och tre jaktplan skickades till Finland och stora summor gick till vård av sjuka finska barn och krigsskadade. Men varken insamlingarna eller kyrkoherden själv var helt okontroversiella. 
Författare Anna Rikner håller ett föredrag om hovpredikant Isaac Béen, kyrkoherde i svenska Christinae församling 1930–1957. I samband med föredraget spelas också musikstycken från Finland. Hela programmet varar i ca 45 minuter.
Plats: Tyska Christinae kyrka vid Stora Hamnkanalen. Gratis, ingen föranmälan.


Måndag 20 november kl 1400 – visning av Residenset på svenska med finsk tolkning.
Besök vackra länsresidenset, Göteborgs äldsta bebodda hus! Byggherre var i praktiken Beata de la Gardie, född i Åbo och änka efter fältmarkskalken Lennart Torstenson. Huset har också varit hem åt tre landshövdingar från Finland: Bengt Ribbing, Samuel af Forselles och Johan Fredrik Carpelan. Och i byggnaden avled Karl X Gustav år 1660, kung över Sverige och Finland. Visningen avslutas med kaffe och äppelpaj.
Max 30 personer. Obligatorisk anmälan senast torsdag 16 november till residenset400@gmail.com. Legitimation skall medtaga till residenset.
Pris: 120 kr/person, vilket swishas i förväg, alla anmälda får information via mail. Adress: Södra Hamngatan 1.


Fredag 24 november kl 1200 – Stadsvandring på Nya Varvet: det gemensamma riket.
Under 600 år var Sverige och Finland samma rike – ”från Göteborg till Viborg”. Spåren finns fortfarande kvar och fortfarande är Finland det enda landet i världen som har svenska som officiellt språk, i Sverige är det endast ”huvudspråk”…
Svenskar och finländare bidrog gemensamt till den betungande Älvsborgs lösen för att friköpa landet vid Göta älvs mynning, vilket göteborgare kan glädjas åt än idag. Och fästningen Sveaborg i Finska viken är förknippad med en nyckelperson från Göteborg, Fredrik Henric af Chapman, född på Nya Varvet 1721. Följ med på en stadsvandring som handlar om den långa riksgemenskapen mellan Sverige och Finland!
Samlingsplats: Röda sten (på höjden nära stenen). Avslut på Nya Varvets kyrkogård.
Anmälan till info@finlandsbloggen.se. Pris: 40 kr via Swish på plats.


Torsdag 30 november kl. 12:00-12:45 – Nordisk konst med finska guldkorn.
Finska kopplingar till samlingen av nordisk konst på Göteborgs konstmuseum. Följ med på en visning med både kända och okända verk, från 1820-tal till 2020-tal. Visningen hålls på svenska, med tolkning på finska, vid behov. Klicka här för konstmuseets kalendarium.
Max 30 personer på visningen, först till kvarn – ingen föranmälan. Samling i museets entré.
Plats: Göteborgs konstmuseum, Götaplatsen. Pris: entré 65 kr, eller årskort.


Fredag 1 december kl 1215 – Föredrag om utställningen ”Nordisk konst 1923”
I samband med Göteborgs 300-årsjubileum 1923 invigdes konsthallen och konstmuseet vid Götaplatsen med den stora samlingsutställningen Nordisk konst. Till utställningen hade man bjudit in ”målare och skulptörer inom vart och ett av de nordiska syskonfolken”. För första gången efter frigörelsen från Ryssland 1917 medverkade Finland som självständigt land i ett nordiskt sammanhang. Kommissarie för utställningens finska avdelning av Sigurd Frosterus.
Andréas Hagström, författare till boken Göteborgs Konsthall – en hundraårig konsthistoria, visar bilder och berättar om utställningen 1923, där Finland gjorde debut som nordiskt land. 
Klicka här för att komma till stadsbibliotekets program.
Plats: Stadsbiblioteket, trappscenen. Gratis, ingen föranmälan.


Tisdag 5 december kl 1730 – Göteborg är finskare än du tror
Göteborgs Kalevalaförening anordnar föredrag med musik om platser, personer och konstverk i Göteborg med koppling till Finland. Du kommer att bli överraskad! Klicka här för stadsbibliotekets program.
Plats: Stadsbiblioteket, festsalen. Gratis, ingen föranmälan.


Onsdag 6 december kl 1400 – Arktis: hot och möjligheter i en geopolitisk framtid.
År 2023 firar Handelshögskolan sitt hundraårsjubileum. Skolans förste rektor var Otto Nordenskjöld, finskättad geolog, polaforskare och fredsaktivist.
På Finlands självständighetsdag den 6 december anordnar Handelshögskolan ett spännande och framåtsyftande seminarium med fokus på Arktis, säkerhetspolitisk och sjöfart. Ökad kommersiell trafik i Nordostpassagen kan få stor påverkan på Göteborg – Finlands och Sveriges största hamn. Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1.
Ingen avgift, men obligatorisk anmälan och mer information via denna länk.


Utvalda programpunkter projektleds med stöd från kulturfonden Sverige och Finland.  #fondenrahasto