Ode till Finland

Finlandsbloggen har nyligen varit i Helsingfors och blivit fullständigt knockad av stadens nya bibliotek Ode.

Ordet bibliotek räcker inte till, anläggningen omfattar 3D-skrivarverkstad, symaskiner, bokningsbara mötesrum, matlagningskök, musikstudiomöjligheter och mycket annat. Man har lyckats få till stånd den där ”mötesplatsen” som det alltid talas om i stadsbyggnadssammanhang, men som sällan går i mål. Ode har verkligen något för alla och naturligtvis är arkitekturen ett huvudnummer. Det översta våningsplanet böljar och man får en överblick av den avlånga lokalen från den ena kortsidan till den andra.

Att detta koncept har kunnat förverkligas är helt makalöst. Man får intrycket av en masteruppsats som kastat in ”allt” från det bästa av alla världar. Det borde vara ouppnåeligt, men man har sannerligen lyckats.

Ode var en present till Finland i samband med landets hundraårsjubileum och invigdes den 5 december 2018 – 364 dagar efter självständighetsfirandet 2017. Staten bidrog med 30 miljoner euro.

Det är bara att säga grattis. Igen.